GESCHIEDENIS EHBO VERENIGING VLAARDINGEN

De EHBO Vereniging Vlaardingen bestaat ruim 80 jaar.

De vereniging is ontstaan uit vrijwilligers die allemaal tot doel hadden een ander in een ongevalssituatie te kunnen helpen en zo iets voor de medemens in nood te kunnen betekenen.
Er werd een Bestuur gevormd en een plan gemaakt om de vrijwilligers de nodige kennis en vaardigheden aan te leren. Een aantal plaatselijke huisartsen werd bereid gevonden om de leerstof aan de vrijwilligers over te brengen.

Er werd gewerkt met een basisleerpakket, van waaruit de instructie werd gegeven. De vereniging beschikt nog steeds over een groot aantal nostalgische leermiddelen uit die tijd. Ze worden tentoongesteld in het huidige verenigingsonderkomen. Ook zijn er nog vele foto's en dia's uit deze lang vervlogen tijden.

De vrijwilligers werden al vanaf de beginjaren geoefend in de eerste hulpverlening. Er kwam een heus examen. Dat werd toentertijd afgenomen door een examencommissie, die bestond uit de bestuursleden en een artsdocent. Zakken voor het examen was met zo'n commissie moeilijk, maar het niveau van de kennis en vaardigheden van de cursisten was ondanks dat toch zeer hoog. Tot op de dag van vandaag wordt een ehbo-cursus nog steeds afgesloten met een examen. Het examen is nu strenger, maar bij de EHBO Vereniging Vlaardingen wordt uiteraard nog steeds gestreefd naar een hoge kwaliteit.

Al voor Wereldoorlog II bleek dat er behoefte was aan gestructureerde hulpverlening bij grote ongevallen. Zo ontstond er de zogenaamde EHBO-Brigade, een grote groep gedreven vrijwilligers die ingezet werden bij calamiteiten. De Brigade werd regelmatig ingeschakeld om de professionele hulpverleners te helpen in bijzondere omstandigheden en niet alleen tijdens de oorlogsjaren, maar ook nog ver daarna. Deze Brigade kon beschikken over een voor die tijd haast professionele uitrusting. Het geheel werd gefinancierd uit giften, donaties en de contributie van leden. Iedere maandagavond kwam de Brigade bijeen om te oefenen onder leiding van de Brigadecommandant.

 

De brigadeleden maakten zich in hun eigen woonomgeving bekend door het ophangen van een muurschildje naast de voordeur van hun woning. De buurt maakte met grote regelmaat gebruik van de kennis en de vaardigheden van deze ehbo-ers, als voorpost van de huisarts.

Inmiddels beschikt de EHBO Vereniging Vlaardingen over een modern trainingscentrum aan de Rotterdamseweg in Vlaardingen, waar erkende, gecertificeerde instructeurs met de nieuwste leermiddelen alle mogelijke cursussen en herhalingstrainingen geven op het gebied van eerste hulpverlening.

Een aantal jaren geleden is de naam EHBO-diploma gewijzigd in diploma Eerste Hulpverlening. Werd vroeger alleen eerste hulp verleend bij ongelukken (EHBO = eerste hulp bij ongelukken), tegenwoordig worden de gediplomeerden steeds vaker geconfronteerd met acute ziektebeelden. Zij leren in de opleiding hoe zij hierbij eerste hulp kunnen verlenen.
Het onderwijs in de eerste hulpverlening is volop in beweging en regelmatig wordt de lesstof aangepast aan nieuwe theorieën en werkwijzen, zelfs op mondiaal niveau.

OVER EHBO VLAARDINGEN

EHBO Vereniging Vlaardingen beschikt over een modern trainingscentrum aan de Rotterdamseweg in Vlaardingen. Hier geven erkende, gecertificeerde instructeurs met de nieuwste leermiddelen op maat gesneden opleidingen en herhalingstrainingen op het gebied van eerste hulpverlening.

START BASISOPLEIDING

Regelmatig starten we met een nieuwe basisopleiding Erste Hulp Bij Ongelukken. Schrijf u tijdig in voor de eerstvolgende nieuwe opleiding of neem contact op met ons secretariaat voor de mogelijkheden en start data.

Lees meer!

EHBO Opleidingen

Wilt u een medemens in nood verantwoord kunnen helpen? Haal bij ons uw ehbo-diploma!

Lees meer!

Hulpverlening

Wij kunnen u voorzien van professionele hulpverlening op evenementen.

Lees meer!

Leden login