Privacybeleid mei 2018

 

Vereniging EHBO Vlaardingen

(hierna te noemen vereniging)

Mei 2018
Revisie 1
1 mei 2018

Introductie 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG ) van kracht.
De AVG zorgt onder meer voor:
Versterking en uitbreiding van privacy rechten
Meer verantwoordelijkheden voor organisaties  

Dit houdt voor ons in dat wij als verenging uw gegevens op een veilige en verantwoorde manier zullen bewaren en gebruiken en wij slechts die gegevens van u vragen en verwerken die nodig zijn om uw van dienst te zijn. 

1         Welke gegevens verwerken wij 

 De vereniging verwerkt de volgende gegeven in een ledenlijst: 

 1. Voornaam
 2. Achternaam
 3. Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 4. Adres en woonplaats
 5. Telefoonnummer
 6. Email adres
 7. Geboortedatum
 8. Oranje Kruis registratie nummer (diploma of certificaat nummer)
 9. ERC registratienummer
 10. Betalingsstatus 

2         Van wie verwerken wij gegevens 

De vereniging verwerkt alleen gegevens van cursisten, (oud) leden, lotusslachtoffers en docenten die deelnemen aan de cursussen en opleidingen van de vereniging. 

3         Hoe ontvangen wij de gegevens 

Om deel te kunnen nemen aan een cursus dient een inschrijvingsformulier te worden ingevuld. Dit kan via een (online) formulier en hierop worden de volgende gegevens gevraagd 

 1. Voornaam
 2. Achternaam
 3. Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 4. Adres en woonplaats
 5. Telefoonnummer
 6. Email adres
 7. Geboortedatum 

Bij het invullen en toesturen van uw gegevens gaat u akkoord met de registratie in ons ledenbestand. Dit staat ook vermeld op het aanmeldingsformulier.  

4         Wat doen wij met uw gegevens 

Informatieaanvragen

Informatieaanvragen worden per email, telefoon of per brief afgehandeld. Gegevens die via een informatieaanvraag binnenkomen worden maximaal 1 jaar bewaard. 

Inschrijvingen

Inschrijvingen voor kernleden, cursussen en opleidingen worden opgenomen in ons ledenbestand. 

Ledenbestand 

Het ledenbestand wordt gebruikt om cursisten en leden te informeren wanneer welke cursussen worden gegeven, het toesturen van diploma’s en certificaten, het opstellen van presentielijsten, het opstellen van competentielijsten en het bijhouden van betalingen van contributie en of cursusgelden. 

Ook worden de gegevens gebruikt om cursisten en leden in te schrijven bij het Oranje Kruis en/of de European Resuscitation Council  voor de administratie van diploma’s en/of certificaten. 

Website 

De informatieaanvragen en inschrijvingen die op www.ehbovlaardingen.nl worden ingevuld worden per email naar het secretariaat verzonden. Zie hierboven voor de verdere verwerking. 

Whatsapp groepen 

Binnen  de vereniging zijn diverse whatsapp groepen actief. Doel van deze groepen is snel informatie binnen deze groepen te delen. Deelname hieraan is volledig op vrijwillige basis en geen activiteit van het bestuur. De deelnemers zijn dan ook zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de acties binnen deze groepen. 

Facebook

Vereniging EHBO Vlaardingen is ook actief op facebook. Het doel hiervan is te laten zien wat voor activiteiten er binnen de vereniging worden ontplooit. Via Facebook worden geen gegevens verzameld door de vereniging. Voor het plaatsen van foto’s is wordt vooraf toestemming gevraagd aan de personen die op de foto’s staan. 

5         Waar worden uw gegevens bewaard 

De gegevens worden bewaard bij het secretariaat en de penningmeester van de vereniging. De gegevens worden op een externe gegevensdrager bewaard. Het bestuur van de vereniging draagt er zorg voor dat de computers voorzien zijn van de laatste beveiligingssoftware.  

6         Hoe lang worden uw gegevens bewaard 

Informatieaanvragen 

Informatieaanvragen worden in principe direct of anders zo snel mogelijk door het secretariaat verwerkt. Gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard om de aanvrager te informeren. 

Inschrijvingen 

Inschrijvingen worden in principe direct of anders zo snel mogelijk door het secretariaat verwerkt. De gegevens worden bewaard zolang men bij ons aan cursussen, opleidingen of verenigingsactiviteiten deelneemt. 

Zodra wordt aangegeven geen belangstelling meer te hebben voor bovenstaande worden de gegevens uit het ledenbestand verwijderd. 

7         Wie verwerkt de gegevens 

Primair is de secretaris verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens, het bijhouden van het ledenbestand en het in en uitschrijven van de cursisten/leden. 

Voor het innen van betalingen van cursisten en leden is de penningmeester verantwoordelijk. Deze heeft hiervoor een kopie van het actuele ledenbestand ter beschikking. 

8         Wie hebben er toegang tot uw gegevens

Binnen de verenging hebben alleen de secretaris en de penningmeester volledig toegang tot alle gegevens en documenten zoals in dit document beschreven. 

Docenten hebben alleen toegang tot presentielijsten. 

Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en e-mailadres worden door de vereniging doorgegeven aan de volgende instanties:
Het Oranje Kruis
Scheveningseweg 44
2517 KV Den Haag
Postbus 16462
2500 BL Den Haag
Telefoonnummer: 070-338 32 32
www.ehbo.nl 

Het Oranje Kruis verzorgt de diploma’s en certificaten op gebied van eerste hulp.
European Resuscitation Council VZW
Emile Vanderveldelaan 35
BE-2845 Niel
Belgium
www.erc.edu 

De ERC verzorgt de certificaten op gebied van reanimatie  

Deze partijen hebben hun eigen privacy beleid  

De verenging deelt met bovenstaande partijen alleen de minimaal noodzakelijke gegevens welke nodig zijn voor het verstrekken van certificaten en/of diploma’s  

9         Informatie over ons privacybeleid  

Het privacybeleid van de vereniging is te vinden op www.ehbovlaardingen.nl. Dit zal ook kenbaar worden gemaakt op het inschrijfformulier  

10         Opvragen en wijzigen gegevens

Inzage in uw gegevens kan via de secretaris van de vereniging. U kan hier schriftelijk of mondeling een verzoek toe doen. 

Wijzigingen, in en uitschrijven gaat ook via de secretaris. 

OVER EHBO VLAARDINGEN

EHBO Vereniging Vlaardingen beschikt over een modern trainingscentrum aan de Rotterdamseweg in Vlaardingen. Hier geven erkende, gecertificeerde instructeurs met de nieuwste leermiddelen op maat gesneden opleidingen en herhalingstrainingen op het gebied van eerste hulpverlening.

START BASISOPLEIDING

Regelmatig starten we met een nieuwe basisopleiding Erste Hulp Bij Ongelukken. Schrijf u tijdig in voor de eerstvolgende nieuwe opleiding of neem contact op met ons secretariaat voor de mogelijkheden en start data.

Lees meer!

EHBO Opleidingen

Wilt u een medemens in nood verantwoord kunnen helpen? Haal bij ons uw ehbo-diploma!

Lees meer!

Hulpverlening

Wij kunnen u voorzien van professionele hulpverlening op evenementen.

Lees meer!

Leden login