BASISOPLEIDING


Iedereen vanaf 16 jaar kan een cursus volgen die opleidt tot het 'Diploma eerste hulp'. Dit door de overheid erkende diploma is twee jaar geldig. In ongeveer 12 lessen van twee uur bereidt u zich voor op het examen. Tijdens de lessen, die worden verzorgd door een arts en instructeur eerste hulp, leert u op verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen, wat u moet doen, maar ook zeker wat u niet moet doen. Mogelijke ongevalssituaties en de daaruit resulterende verwondingen worden levensecht nagespeeld door LOTUS-slachtoffers (LOTUS staat voor: Landelijke Opleiding Tot het Uitbeelden van Slachtoffers).

Een belangrijk onderdeel tijdens de opleiding is reanimatie en AED bediener. Hoe moet iemand gereanimeerd worden? En wanneer wordt dit wel gedaan en wanneer niet? en hoe kunnen we gebruik maken van een AED?

Een EHBO opleiding volgens de 27e druk van Het Oranje Kruis kan individueel worden gevolgd, maar ook voor bedrijven en verenigingen kunnen wij de opleiding verzorgen. Hiervoor beschikken we over twee ruime, goed geoutilleerde opleidingslokalen, voorzien van de modernste lesmaterialen. De individuele cursussen worden in de avonduren gegeven. Voor groepen zijn in overleg ook dagtrainingen mogelijk.

Verbandleer en ehbo aan kinderen maakt in de nieuwe opleiding (volgens de 27e druk) deel uit van het examen.

Op verzoek kunnen wij geheel naar uw wens opleidingen op maat verzorgen.

Informatie over opleidingen kunt u verkrijgen bij het secretariaat. 

Begin 2018 staat een basisopleiding Eerste Hulp gepland. Er zijn voor deze opleiding nog een aantal plekken beschikbaar.  Inschrijven kan rechtstreeks via het secretariaat, of middels het onderstaand inschrijfformulier. Indien u slaagt voor het examen ontvangt u het officieel erkende Diploma Eerste Hulp.

De kosten van de cursus zijn vastgesteld op € 175,-.
Deze prijs is inclusief leerboek, het gebruik van verbandoefenmateriaal en examengeld. De duur van de cursus is ongeveer 12 avonden. Er wordt les gegeven van 19.30 tot 21.30 uur aan de Rotterdamseweg 180b, op de tweede verdieping, te Vlaardingen. De cursus wordt gegeven door gediplomeerde instructeurs Eerste Hulp in samenwerking met Vlaardingse huisartsen, reanimatie-instructeurs en Lotus-mensen.

Wenst u aan de cursus deel te nemen, dan wordt u verzocht om na een bevestiging van ons secretariaat op uw inschrijven een bedrag van € 25,- (p.p.) over te maken op:

Girorekening NL62INGB0000654333 t.n.v. penningmeester EHBO Vereniging Vlaardingen, te Vlaardingen
o.v.v. Inschrijving nieuwe Basisopleiding.
(Indien het bedrijf betaalt: wilt u om vergissingen te voorkomen de naam van de cursist(en) vermelden)


Dit is het inschrijfgeld en wordt verrekend met het totale cursusbedrag. Als wij het inschrijfformulier en -geld ontvangen hebben, staat u genoteerd als cursist en ontvangen wij u graag in september. Als u na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld alsnog afziet van deelname aan de cursus, dan kan het inschrijfgeld niet gerestitueerd worden. Enige tijd voor aanvang van de cursus ontvangt u een bevestiging en nadere informatie.

OVER EHBO VLAARDINGEN

EHBO Vereniging Vlaardingen beschikt over een modern trainingscentrum aan de Rotterdamseweg in Vlaardingen. Hier geven erkende, gecertificeerde instructeurs met de nieuwste leermiddelen op maat gesneden opleidingen en herhalingstrainingen op het gebied van eerste hulpverlening.

START BASISOPLEIDING

Regelmatig starten we met een nieuwe basisopleiding Erste Hulp Bij Ongelukken. Schrijf u tijdig in voor de eerstvolgende nieuwe opleiding of neem contact op met ons secretariaat voor de mogelijkheden en start data.

Lees meer!

EHBO Opleidingen

Wilt u een medemens in nood verantwoord kunnen helpen? Haal bij ons uw ehbo-diploma!

Lees meer!

Hulpverlening

Wij kunnen u voorzien van professionele hulpverlening op evenementen.

Lees meer!

Leden login